Egomkultur

Művelődési Ház - Esztergom, Imaház utca 2/a - tel.: 33/313888, 33/501175, e-mail: egommuvhaz@invitel.hu

TOP-7.1.1-16-2017-00099

szechenyi2020TÁMOGATÁSI DÖNTÉS A TOP-7.1.1-16-2017-00099 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelemmel kapcsolatban 2017. december 7-én a Magyar ÁllamkincstárKözpontja örömmel értesítette szervezetünket, hogy a Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyiközösségszervezés a városi helyi közösségi fejlesztési stratégiához kapcsolódva című felhívására benyújtott,TOP-7.1.1-16-2017-00099 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmünket támogatásban részesítette.

Támogatási összeg: 40 000 000 Ft

Az Irányító Hatóság vezetőjének döntése alapján a támogatási összegeta Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia(HKFS) megvalósításának érdekében a Helyi Akciócsoport (HACS) és a munkaszervezeti feladatokat ellátó szerveztünk működésére lehet fordítani.

A támogatás által elősegíthető a HKFS-ben bemutatott stratégiai célok megvalósulása.

A projekt során megvalósítható tevékenységek:
• helyi fejlesztési stratégia elkészítése a helyi közösségifejlesztési stratégia megvalósítása
• közösségvezérelt helyiközösségi fejlesztési stratégia szerinti műveletek végrehajtása, ezen belül: kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése (ERFA), helyiközösségszervezési tevékenységek (ESZA)
• HKFS-t alátámasztó elemzések, tanulmányokkészítése
• konzultációs tevékenység, fórumok szervezése,lebonyolítása, lakossági, vállalkozói, civil fórumok, meghallgatások, stb. a helyi közösségszervezési tevékenységekhez kapcsolódóan, amelyek keretében astratégia tartalmának értelmezése, továbbfejlesztése, pontosítása történik meg
• a helyi pályázatos rendszer működéséhez szükséges adminisztrációsés igazgatási tevékenység,valamint az érdekeltek közötti információcsere érdekében a potenciális kedvezményezettek számára segítő szolgáltatások (animációstevékenységek) megvalósítása
• nyilvánosság biztosítása
• a HACS együttműködési tevékenységeinekelőkészítése és végrehajtása, az együttműködési tevékenységekhez kapcsolódó adminisztrációs és igazgatási tevékenység, az együttműködésitevékenységekhez kapcsolódó tevékenységek, valamint az érdekeltek közötti információcsereérdekében a potenciális kedvezményezettek segítése

A stratégia megalkotásával párhuzamosan épült fel az Esztergomi HelyiKözösség szervezete is.A 12 tagú konzorciumot öt közszféra szervezet, öt non-profit szervezet és két vállalkozás alapította. A tagok a pályázatiFelhívásnak megfelelően a stratégia megvalósításához szükséges források elnyerése és céljainak megvalósítása érdekében 2016. május 30-ánEgyüttműködési megállapodást írtak alá az összesen 400 millió forintos támogatási összeg igénybevételére.

Ön itt van: Nyitólap TOP-7.1.1-16-2017-00099